"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทำไมนโยบายเพิ่มประชากรไม่เวิร์คกับคนรุ่นใหม่

#ชวนอ่านบทความ
"ทำไมนโยบายเพิ่มประชากรไม่เวิร์คกับคนรุ่นใหม่"
.
✨โดย รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ

โดยคุณ : Admin เมื่อ 2 กันยายน 2021 : 22:12:0  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป