"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เคล็ดลับสร้างทัศนคติเชิงบวกมองชีวิตในมุมดีๆ

ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เป็นเหมือนความเชื่อที่ทำให้เรามองเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมุมมองที่ต่างกันไป การมีทัศนคติในเชิงบวกจะช่วยให้เรามองเห็นข้อดีในเรื่องที่ดูเหมือนจะแย่ หรือสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อะไรๆ ก็ดูจะไม่ปกติ การมีทัศนคติเชิงบวก จะทำให้เราดีลกับปัญหาได้อย่างมีสติ

เคล็ดลับสร้างทัศนคติเชิงบวกมองชีวิตในมุมดีๆ ✨

🔶โอกาสมีอยู่ในทุกๆ เรื่อง - เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะดี ร้าย หรือทำให้เราเสียกำลังใจ หากมองให้ครบทุกด้านในเรื่องนั้น เราจะพบกับโอกาสใหม่ๆ หรือโอกาสที่ อาจจะสร้างงาน สร้างอาชีพได้เสมอ

🔶มองไปข้างหน้าไม่จมอยู่กับอดีต - เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่ออดีต แต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบัน อนาคต เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือการคิด วิเคราะห์ ปัจจุบัน และมองไปข้างหน้า และใช้อดีตเป็นบทเรียนให้เรารับมือกับ ปัจจุบัน รวมถึงอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

🔶รู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบข้าง - สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตมีแรงขับเคลื่อนต่อไป ขอบคุณเพื่อน ขอบคุณครอบครัว ขอบคุณเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาที่ช่วยหล่อหลอมตัวเราในวันนี้

🔶รู้จักที่จะยืดหยุ่น และปล่อยวาง – ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมตลอดไป สิ่งที่จะช่วยให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด คือการยืดหยุ่น และปล่อยวางกับบางเรื่องที่เกินกำลังเราจะแก้ไข แล้วเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น การปล่อยวางต้องเริ่มจากเรายอมรับความจริงให้ได้ก่อน

🔶เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ – ความเชื่อเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวใจให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามที่เราเชื่อ หากเราเชื่อว่าเราทุกๆ อย่าง มันจะดีขึ้น เชื่อว่าเราจะผ่านเรื่องราวแย่ๆ นี้ไปได้ โดยความเชื่อนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เชื่อกับสิ่งที่เป็นไปได้

🔶เลือกคบคนคิดบวก - การอยู่กับคนที่คิดบวกจะช่วยให้เราได้รับพลังบวก ได้มองอะไรในมุมที่ดีๆ เพราะพลังลบนั้นหากเราอยู่กับมันมากไป จะทำให้เสียสุขภาพจิต และอาจเกิดความเครียดได้ โดยลักษณะของคนคิดบวกส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กล้ารับมือกับปัญหา ยอมรับความจริง และมองหาความเป็นไปได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Krungsri Consumer

โดยคุณ : Admin เมื่อ 31 สิงหาคม 2021 : 21:26:17  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป