"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สรุปมาตรการ คลาย Lock Down พื้นที่สีแดงเข้ม

📢 ประกาศจาก ศบค. ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน #โควิด19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 29 จังหวัด #KBankLive สรุปรายละเอียดสำคัญมาไว้ให้แล้ว ✨

🚨 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการดูแลสุขภาพและรักษาความสะอาดก็ห้ามแผ่วน้า เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ 🤗💚

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: KBank Live

โดยคุณ : Admin เมื่อ 31 สิงหาคม 2021 : 21:11:32  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป