"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อธิการบดี เร่งประชุมจัดหาวัคซีนโควิด

#ธรรมศาสตร์เสือปืนไวได้เฮ
#อธิการบดี
มธ.มอบ ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์ #เร่งประชุมจัดหาวัคซีนโควิด
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า
#กรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับ มธ.ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564
โดยมีสาระสำคัญคือให้ มธ.จัดหา ผลิต ขาย หรือนำเข้า หรือขออนุญาต และออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อการให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ตนมอบหมายให้ นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับผิดชอบดำเนินการจัดการวัคซีนโควิด-19

#ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะจัดการซื้อวัคซีนยี่ห้อใด เพราะต้องประชุมหารืออย่างรอบคอบอีกครั้ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ โดย มธ.จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป” รศ.เกศินีกล่าว

#ธรรมศาสตร์
#โรงพยาบาลธรรมศาตร์
#วัคซีน
#ปลดล็อค


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: matichon

โดยคุณ : Admin เมื่อ 30 สิงหาคม 2021 : 21:45:18  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป