"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดวงประจำเดือน กันยายน 2564 - ราศีตุล

ราศีตุลย์
การงาน :
คุณจะมีความมั่นคงมีการงานที่สำเร็จ คุณจะมีความพึงพอใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น คุณจะได้ปรับตัวเข้าหาบุคคลใหม่ๆ แล้วจะได้เจอกับคนที่มีความสามารถ แต่ก็จะมีปัญหามีคนอิจฉาริษยาในที่ทำงาน พยายามโจมตีส่งผลให้เสียหาย ทำให้มีคนเข้าใจผิดต้องอธิบายต้องชี้แจง คนที่ทำกิจการส่วนตัว จะได้ร่วมงานกับต่างชาติ แล้วจะมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอ

การเงิน : เป็นธุระของคุณต้องใช้เงินกับคนในครอบครัวเป็นประจำ ถ้ามีคนที่เป็นหนี้เป็นสินมาขอความช่วยเหลือ และจะมีคนที่มีปัญหาด้านข้อกฎหมายมาหยิบยืมเงินทองอีกด้วย

ความรัก : คนมีคู่ มีโอกาสตั้งครรภ์มีทายาทแบบไม่ทันตั้งตัว คนโสด ช่วงนี้คนคุยจะหายไปทั้งหมดและไม่มีเวลาคิดกับเรื่องนี้

สุขภาพ : มีอาการอยากอาเจียน มีอุบัติเหตุหกล้มเจ็บหัวเข่า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ดูดวง กับ โหรฌาณ

โดยคุณ : Admin เมื่อ 30 สิงหาคม 2021 : 20:52:12  

Member
191 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป