"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดวงประจำเดือน กันยายน 2564 - ราศีสิงห์

ราศีสิงห์
การงาน :
ผลของการทำงานอย่างหนักของคุณส่งผลทำให้ตัวคุณสำเร็จ และจะได้รับคำชื่นชมจากบุคคลต่างๆ จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถพิสูจน์ตนเองเรื่องงานได้ และจะมีข้อเสนอจากที่ทำงานอื่น จากคู่แข่งให้พิจารณาอีกด้วย คนที่ทำงานส่วนตัว จะถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ก็จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่มี

การเงิน : ราศีนี้จะมีความสำเร็จเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้น และจะมีความสบายใจเรื่องเงินเป็นอย่างดี คุณจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ หรือมีการกู้ธนาคารเพื่อทรัพย์สินอีกด้วย

ความรัก : คนมีคู่ จะมีความเข้าใจกันได้ปรับความเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้น แล้วจะได้ร่วมงานกันอีกด้วย คนโสด จะเจอสภาวะ ไม่ต่อเนื่องกับคนที่คุยด้วยทำให้เกิดความไม่สบายใจ

สุขภาพ : มีไข้ขึ้น เวียนศีรษะบ่อย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ดูดวง กับ โหรฌาณ

โดยคุณ : Admin เมื่อ 30 สิงหาคม 2021 : 20:48:8  

Member
191 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป