"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดวงประจำเดือนกันยายน 2564 - ราศีมังกร

ราศีมังกร
การงาน :
คุณจะเริ่มมีความเหนื่อยล้าและต้องเจอสภาวะเครียดสะสมสูง เพราะคุณจะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะ และต้องเหนื่อยกับสิ่งต่างๆ รอบข้างอยู่เสมอ ในช่วงนี้คุณต้องเป็นผู้นำในการทำงานและต้องรับบทบาทหลายอย่างพร้อมๆ กัน ระวังการทำงานดีเกินไปจะนำปัญหาเข้ามาสู่ตัวของคุณ คนที่ทำกิจการส่วนตัว ต้องรับภาระหนักเพราะจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ควรระวังการผิดนัดผิดสัญญาจะนำปัญหามาให้

การเงิน: คุณจะมีการเงินที่ดี มีเงินที่หามาได้จากความสามารถของตนเองไม่น้อย แต่ช่วงนี้คุณต้องเสียเงินซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยเพื่อตนเองเยอะ และต้องวางแผนซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆ อีกด้วย

ความรัก: คนมีคู่ จะมีปัญหาโกรธเคืองกันง่ายๆ เพราะคุณอาจจะลงลืมวันสำคัญ ทำให้เกิดปัญหา คนโสด จะได้เจอกับคนที่รูปร่างเล็กผิวขาว แต่งตัวเก่ง

สุขภาพ: กล้ามเนื้อขาเจ็บเกร็ง เพลียระหว่างวันตลอด

โดยคุณ : Admin เมื่อ 30 สิงหาคม 2021 : 19:16:33  

Member
191 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป