"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทำความรู้จัก MyCloudFulfillment สตาร์ทอัพไทยที่คว้าเงินทุนมูลค่าสูงกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในยุคที่ธุรกิจบอกว่าช่องทางออนไลน์ คือโอกาสสำหรับการสร้างธุรกิจให้สามารถเติบโตได้ ในเวลาที่ธุรกิจถูกจำกัดด้วยหลายปัจจัย ทั้งสถานการณ์โรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจ แต่มีหลายธุรกิจที่ต้องยอมรับว่ายังคงมืดแปดด้านสำหรับการเข้าสู่โลกออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีเงินทุนน้อยแต่ต้องการเข้าสู่โลกออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยข้อจำกัดด้านเงินทุน ขณะที่ตลาดเข้าสู่โลกออนไลน์เต็มรูปแบบ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจ SME จำเป็นต้องนำธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์ ซึ่งย่อมหมายถึงการลงทุนด้วยมูลค่าสูงในระบบต่างๆ ด้านออนไลน์ นี่คือจุดอ่อนที่ MyCloudFulfillment เล็งเห็นและต้องการเข้าไปปิดจุดอ่อนให้กับธุรกิจ SME เหล่านั้น เพื่อให้ร้านค้าอยู่รอดในโลกอีคอมเมิร์ซแห่งอนาคต

ศิษย์เก่าคนเก่งของเราวันนี้คือ คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง MyCloudFulfillment บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.marketingoops.com/

โดยคุณ : Admin เมื่อ 28 สิงหาคม 2021 : 21:20:18  

ความเห็นที่ 1

MyCloudFulfillment คือ Startup ที่ดำเนินธุรกิจด้านคลังสินค้าออนไลน์ครบวงจร ที่มาพร้อมกับระบบจัดการออเดอร์ (OMS) และระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) ช่วยร้านค้าจัดการสินค้าทั้งในด้านการจัดเก็บสินค้า แพ็คสินค้า ส่งสินค้าไปยังผู้รับ และเชื่อมต่อระบบ API เข้ากับช่องทางการขายต่างๆ อย่าง LAZADA หรือ Shopee ได้แบบอัตโนมัติ

ด้วยรูปแบบบริการที่ยืดหยุ่น พร้อมด้วยบริการแพ็คสินค้าที่สามารถเลือกได้ตามต้องการ (Customize) เช่น การแพ็คแบบพิเศษ การควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) การจัดเซ็ทสินค้า เป็นการบริการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากกว่าแค่การจัดแพ็คสินค้าทั่วไป อีกทั้งยังช่วยจัดการระบบ Supply Chain รวมถึงการจัดการคำสั่งซื้อและนำข้อมูลการขายมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้

ปัจจุบัน MyCloudFulfillment มีจำนวนสินค้าในระบบมากกว่า 100,000 SKUs โดยมียอดออเดอร์สูงสุดต่อวันถึง 50,000 ออเดอร์ เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาพบว่า จำนวนออเดอร์เติบโตขึ้นกว่า 6 เท่า และช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีมูลค่าซื้อขายสินค้าผ่านคลังสินค้ากว่า 500 ล้านบาท

โดย Admin [ 28 สิงหาคม 2021 : 21:22:20 ]

ความเห็นที่ 2

e-Commerce ยังมีโอกาสเติบโต
โดยข้อมูลจาก Statista พบว่า ปัจจุบันแนวโน้มตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือ e-Commerce ทั่วโลกมีการเติบโตต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในปี 2563 มูลค่าตลาด e-Commerce ทั่วโลกจะอยู่ที่ 75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 26% โดยมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 3,468 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 9.6% ซึ่งเอเชียจะกลายเป็นภูมิภาคที่มีขนาดตลาด e-Commerce สูงที่สุด

มีการคาดการณ์ว่า รายได้ตลาด e-Commerce จากภูมิภาคเอเชียมูลค่าจะแตะที่ 45 ล้านล้านบาท เติบโตถึง 29% จากจำนวนผู้ใช้ 2,133 ล้านคนหรือคิดเป็น 61.5% ของผู้ใช้ทั่วโลกในปี 2563 หากเจาะลึกลงไปในตลาดเอเชียจะพบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่มูลค่า e-Commerce เติบโตสูงสุดถึง 44% เฉพาะมูลค่าตลาด e-Commerce ของไทยแตะที่ 2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 42%

ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีการใช้จ่ายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีอัตราการใช้จ่ายผ่าน e-Commerce เฉลี่ย 6,856 บาทต่อคนต่อปี ขณะที่ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ที่มีการใช้จ่ายผ่าน e-Commerce เฉลี่ย 6,752 บาทต่อคนต่อปี แต่ในประเทศไทยยังมีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตต่ำกว่าอินโดนีเซียมาก ซึ่งหมายถึงโอกาสในการขยายตลาด e-Commerce ในประเทศไทยได้อีกมากในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.marketingoops.com

โดย Admin [ 28 สิงหาคม 2021 : 21:24:33 ]

ความเห็นที่ 3
ธุรกิจที่ต้องจับตาหลังจากนี้ไป
จากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์, ธุรกิจอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก จะเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเกิดวิกฤตโรคระบาดจนถึงในอนาคต ทั้งนี้เป็นเพราะมีการซื้อขายผ่านออนไลน์จนกลายเป็นเรื่องปกติ

ขณะที่กลุ่มธุรกิจความงามเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย และกลุ่มสุขภาพและอาหารเสริม มีการเติบโตในช่วงโรคระบาด และมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังสถานการณ์คลี่คลายลง เนื่องจากหลายคนกลับไปซื้อสินค้าในร้านค้ามากขึ้น แต่การขายสินค้าบนออนไลน์ของกลุ่มเหล่านี้จะกลับมาเติบโตอีกครั้งเพราะสะดวกสบายในการซื้อมากกว่า ส่วนกลุ่มธุรกิจแฟชั่นจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าเป็นห่วง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว และความไม่มั่นคงทางการเงินและอาชีพการงาน

ดยตลาด e-Commerce ในประเทศไทยอยู่ในจุดที่เรียกว่า Sweet Spot หรือไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดสำหรับตลาด e-Commerce แต่อยู่ในจุดที่น่าลงทุนที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่คนไทยมีประสบการณ์การซื้อสินค้าผ่าน e-Commerce มากขึ้น และมีการใช้เงินในการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายกลุ่มธุรกิจจึงให้ความสำคัญในการใช้ช่องทาง e-Commerce เป็นช่องทางในการขาย

โดย Admin [ 28 สิงหาคม 2021 : 21:27:36 ]

ความเห็นที่ 4

SCB 10X ร่วมลงทุนกับ MyCloudFulfillment
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัดและผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า ด้วยบริการคลังสินค้าออนไลน์ จัดเก็บ แพ็คสินค้า ของ MyCloudFulfillment ช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์ อีกทั้งสามารถยกระดับการให้บริการไปสู่ระดับอาเซียนเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง

SCB 10X ให้ความสำคัญกับสตาร์ทอัพไทย จึงร่วมเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายอื่นๆ ในรอบ Series A ของ MyCloudFulfillment ร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากการสนับสนุนด้านเงินลงทุนแล้ว SCB 10X ยังมีแผนในการพัฒนาโซลูชันต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ Social Commerce ในอนาคต

ทั้งนี้เงินทุนจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการพัฒนาระบบการจัดการด้านข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ e-Commerce บริหารจัดสินค้า ขายสินค้าได้ง่ายขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ (Predictive Analytics) ขณะที่ส่วนที่เหลือจะใช้ในการขยายฐานพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร รวมถึงพาตเนอร์พิเศษที่ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่น

ศึกษารายละเอียดธุรกิจและบริการของ MyCloudFulfillment เพิ่มเติมได้ที่ https://www.mycloudfulfillment.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.marketingoops.com

โดย Admin [ 28 สิงหาคม 2021 : 21:30:38 ]

Member
164 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป