"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เช็คก่อนแชร์ by ธรรมศาสตร์สัมพันธ์-ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะไม่สามารถกลั้นใจได้
#เช็คก่อนแชร์byธรรมศาสตร์สัมพันธ์
#ข่าวบิดเบือน
ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะ #ไม่สามารถกลั้นใจได้
ตามที่มีการนำเสนอ #ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย
ถึงประเด็นเรื่อง ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะไม่สามารถกลั้นหายใจได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลบิดเบือน
ในกรณีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งระบุถึงอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะไม่สามารถกลั้นหายใจได้
ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าถ้าผู้ป่วยทั่วไปที่ติดโควิด-19 แต่ไม่มีภาวะปอดอักเสบ
#จะยังสามารถกลั้นหายใจได้ปกติ ซึ่งการไอที่เกิดจากการกลั้นหายใจเป็นได้จากการอักเสบของหลอดลมหรือเกิดจากหลอดลมมีการตอบสนองที่ไวกว่าปกติ
โดยมีสาเหตุได้หลายอย่างและเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงกับโรคโควิดที่ลงปอด การที่โควิดลงปอดแล้วนั้นจะ #ทำให้ปอดอักเสบ มีผลต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลง
การกลั้นหายใจจึงมีผลทำให้ #หยุดการหายใจ ทำให้มีปริมาณออกซิเจนลดลง ร่างกายตอบสนองเพื่อหายใจนำออกซิเจนเข้ามาสู่ร่างกาย เลยทำให้รู้สึกว่าไม่สามารถกลั้นการหายใจได้

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็น #ข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง #กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทร. 02-590-6000

#บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผู้ป่วยทั่วไปที่ติดโควิด-19 แต่ไม่มีภาวะปอดอักเสบ จะยังสามารถกลั้นหายใจได้ปกติ แต่การที่โควิดลงปอดแล้วนั้นจะทำให้ปอดอักเสบ มีผลต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ทำให้รู้สึกว่าไม่สามารถกลั้นการหายใจได้
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โดยคุณ : Admin เมื่อ 28 สิงหาคม 2021 : 20:25:59  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป