"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
26 สิงหาคม - วันสุนัขโลก

วันสุนัขโลกเกิดขึ้นจาก Colleen Paige ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง และนักรณรงค์เพื่อการดูแลสุนัขที่ถูกต้อง ได้ กำหนดให้วันที่ 26 สิงหาคม ของทุกๆ ปี เป็นวันสุนัขโลก โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2004 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุนัขและดูแลพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น

สาเหตุที่เป็นวันที่ 26 สิงหาคม เป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ Colleen Paige ได้พบกับ Sheltie สุนัขตัวแรกของเธอ เมื่อเธอมีอายุได้ 10 ขวบ และนอกจากเป็นผู้กำหนดวันสุนัขโลกแล้ว Colleen Paige ยังเป็นคนกำหนดวันลูกสุนัขแห่งชาติ วันแมวแห่งชาติ และวันที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ มากมายอีกด้วย

สุนัขมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ปี เท่านั้น ดังนั้นอย่าลืมดูแลพวกเขาดีๆ และก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสุนัขซักตัวต้องมั่นใจก่อนว่าพร้อมจะดูแลพวกเขาไปทั้งชีวิต

เพราะเมื่อพวกเขาได้อยู่กับคุณแล้ว เขาก็พร้อมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไปตลอดชีวิตเหมือนกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Howl

โดยคุณ : Admin เมื่อ 26 สิงหาคม 2021 : 22:5:43  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป