"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รับพัสดุอย่างไร ให้สบายใจจาก COVID-19

ราควรรับพัสดุในช่วงนี้อย่างไร เซฟตัวเองจาก Covid-19 🦠

แม้ว่า Covid-19 จะติดเชื้อผ่านระบบทางเดินหายใจโดยติดต่อกันผ่านทางการสัมผัสใกล้ชิด และทางการสัมผัสละอองฝอย น้ำมูก น้ำลายของผู้ติดเชื้อเป็นหลัก

แต่อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุที่มีความเสี่ยงก็ยังมีความจำเป็น 📦 เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อไวรัสผ่านการสัมผัสบนพื้นผิวต่าง ๆ การรับส่งพัสดุที่เดินทางผ่านมาหลายสถานที่ หลากหลายมือสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนจึงสำคัญมาก!

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กรมอนามัย และ Thammasat University

โดยคุณ : Admin เมื่อ 26 สิงหาคม 2021 : 21:58:4  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป