"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
5 ประเทศในเอเชีย ฉีดวัคซีน ลุ้นรางวัลใหญ่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Affluent Times

โดยคุณ : Admin เมื่อ 24 สิงหาคม 2021 : 23:25:47  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป