"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ราศีที่มีเกณฑ์ได้ลาภและพบความสำเร็จในช่วงนี้

ในช่วงวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2564 มีราศีที่มีเกณฑ์ได้ลาภและพบความสำเร็จเข้ามาในช่วงนี้ ลองไปดูกันว่าจะเป็นราศีของคุณหรือไม่? ไปดูกันค่ะ

โดยคุณ : Admin เมื่อ 11 สิงหาคม 2021 : 22:10:58  

ความเห็นที่ 1

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)
การงาน “ตามใจท่าน” ในการติดต่อ สัมพันธ์ใดๆ การโอนอ่อนผ่อนตาม ไม่โต้เถียง ขัดแย้งคู่สนทนา (ถึงแม้จะไม่เห็นด้วย) ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา หรือ การสัมภาษณ์งานของมนุษย์เงินเดือนก็ตาม ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดี ที่จะทำให้เกิดลาภ ผลสำเร็จตามมา

โดย Admin [ 11 สิงหาคม 2021 : 22:11:51 ]

Member
191 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป