"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
8 สิงหาคม วันแมวโลก

ทุกวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันแมวโลก หรืออาจเรียกว่าวันแมวสากลก็ได้ โดยวันนี้ถูกกำหนดขึ้นจากทางมูลนิธิ IFAW เป็นครั้งแรกในปี 2002 เพื่อรณรงค์ให้คนเห็นความสำคัญของเจ้าแมวเหมียว ให้ได้ความรัก ความเอาใจใส่ และไม่ถูกทอดทิ้ง
.
โดยในวันนี้ ในหลายๆ ประเทศจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขายของที่ระลึก หรือการจัดกิจกรรมรับน้องแมวจรจัดไปเลี้ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
.
ส่วนเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันแมวโลกที่น่าสนใจคือ แม้ประเทศส่วนใหญ่จะยึดถือวันที่ 8 สิงหาคมเป็นหลัก แต่ในบางประเทศกลับมีวันแมวเป็นของตัวเอง เช่น รัสเซียจะเป็นวันที่ 1 มีนาคมแทน ส่วนสหรัฐอเมริกาจะเป็น 29 ตุลาคม และในญี่ปุ่นจะเป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์
.
แต่ไม่ว่าวันแมวจะเป็นวันไหนก็ตาม ก็อย่าลืมให้ความรักและปรนนิบัติเหล่าน้องแมวที่บ้านของเราอย่างเต็มที่ทุกวันนะ เพราะว่านั่นคือหน้าที่ที่น่าภูมิใจของทาสแมวอย่างเรานั่นเอง > <

โดยคุณ : Admin เมื่อ 10 สิงหาคม 2021 : 23:26:3  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป