"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
9 หลักสูตรออนไลน์ เรียนง่ายใช้ได้จริง ในยุค New Normal

อัพเดต 9 หลักสูตรออนไลน์ เรียนง่ายใช้ได้จริง ในยุค New Normal

- ทุกหลักสูตรได้ Certificate รับรองการเข้าอบรม
- วิทยากรทุกหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้งานได้ทันที

ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการและค่าลงทะเบียนได้ที่ คลิกลิงค์ http://www.icehr.tu.ac.th/service-training

ติดตามคอนเทนต์เพื่อ Reskill & Upskill
สู่ความสำเร็จได้ที่
Facebook : icehrofficial
Line : @icehrtu
website : www.icehr.tu.ac.th
Tel : 0937568318

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

โดยคุณ : Admin เมื่อ 31 กรกฎาคม 2021 : 20:41:21  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป