"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพชุดประวัติศาสตร์ 87 ปี ธรรมศาสตร์ ความทรงจำสุดตราตรึงของชาว มธ.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 87ปี "แม่โดม"ของเราวันนี้ เข้าสูวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานเลยทีเดียว จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน เปรียบได้ว่าเป็น "ย่าโดม" ของหลานๆได้ภูมิใจค่ะ

ในหลายๆครอบครัว ที่ลูกหลานจะได้มานั่งฟังเรื่องราว ความทรงจำ ในอดีต ที่สะสมมาแล้ว 87 ปี วันนี้แอดมิน ขอชวนทุกคน มาชื่นชม ภาพจำ ของ "ย่าโดม" ของครอบครัวธรรมศาสตร์ของเรา โดยภาพต่อไปนี้เป็นภาพจาก หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม และจัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ วัสดุ และสิ่งของที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนๆ จะได้เห็นเอกสารสำคัญๆ อย่างจดหมาย ลายมือบุคคลสำคัญ รวมไปจนถึงภาพบรรยากาศเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยอดีตที่เกิดขึ้นในมหาลัย ไปชมภาพพร้อมอ่านเรื่องราวกันเลยค่ะ…

“มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา”

นี่คือคำกล่าวของผู้ประศาสน์การ ม.ธรรมศาาสตร์ ศ.ดร. ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477

แรกเริ่มมีชื่อว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) โดยใช้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “University of Moral and Political Sciences” ด้วยความตั้งใจให้โอกาสแก่สามัญชนในการศึกษา “วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในด้านกฎหมายการเมืองการปกครองเพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงเลือกวันที่ 27 มิถุนายนเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยโดยเหตุว่า วันที่ 27 มิถุนายน 2475 เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

ต่อมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 คณะรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองประเทศ ด้วยเหตุผลทางการเมือง และการ ปกครอง ของคณะรัฐประหาร ทำให้ มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ และถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย ปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัย การเมืองไปอยู่ต่างประเทศ ชื่อมหาวิทยาลัยถูกตัดคำว่า”การเมือง” ออก เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2477

สำหรับที่ตั้งมหาวิทยาลัย ครั้งแรกใช้ตึกโรงเรียนกฎหมายเดิมที่เชิงสะพานผ่านฟ้าภิภพลีลา ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2478 มหาวิทยาลัยขอซื้อที่ดินบริเวณ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ของทหาร และปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมทั้งสร้างตึกโดม อันหมายถึงปัญญา และความเฉียบแหลม ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ในยุคที่ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการบดี ได้มองเห็นว่าควรที่จะขยายการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ในชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีส่วนสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับหลักสูตรทางสังคมศาสตร์ที่มีอยู่เดิม พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไม่เพียงพอ จึงขยายออกไปที่รังสิต เรียกว่า มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตดังที่รู้จักกันในทุกวันนี้

โดยคุณ : แอดมิน เมื่อ 1 กรกฎาคม 2021 : 17:14:12  

ความเห็นที่ 1

สัญลักษณ์ ธรรมศาสตร์

โดย แอดมิน [ 1 กรกฎาคม 2021 : 17:18:39 ]

ความเห็นที่ 2

ท่านอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดย แอดมิน [ 5 กรกฎาคม 2021 : 13:40:13 ]

ความเห็นที่ 3

คำปฏิญานในการรับปริญญาตรีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง

โดย แอดมิน [ 5 กรกฎาคม 2021 : 13:44:20 ]

ความเห็นที่ 4

เอกสารเรื่องพิธีเปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อปี 2477

โดย แอดมิน [ 5 กรกฎาคม 2021 : 13:45:30 ]

ความเห็นที่ 5

ภาพเก่า

โดย แอดมิน [ 5 กรกฎาคม 2021 : 13:47:31 ]

ความเห็นที่ 6

ถ้วยรางวัลงานฟุตบอลประเพณีครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2477 (นั่งไขว่ห้าง ซ้ายมือของภาพ – ปรีดี พนมยงค์ ด้านล่างมีรูปฟุตบอลระบุชื่อ ม.ธก. คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง พร้อม ปี พ.ศ. 2477 เขียนด้วยเลขไทย)

โดย แอดมิน [ 5 กรกฎาคม 2021 : 13:49:25 ]

ความเห็นที่ 7

บรรยากาศงานบอลประเพณีในอดีต ขบวนรถนักศึกษา ม.ธรรมศาสตรืและการเมือง ถ่ายจากสนามหลวงเข้าไปยังม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

โดย แอดมิน [ 5 กรกฎาคม 2021 : 13:50:38 ]

ความเห็นที่ 8

เชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์ งานฟุบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ในอดีต มีอักษร TU ขนาดใหญ่บนเสื้อยืด

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:5:17 ]

ความเห็นที่ 9

นักศึกษานั่งอัฒจันทร์ฝั่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ในการเชียร์ฟุตบอลประเพณียุคแรกๆ

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:8:0 ]

ความเห็นที่ 10

ภาพใกล้ๆ อัฒจันทร์งานบอลประเพณีฝั่งม.ธรรมศาสตร์และการเมือง นักศึกษาโบกธงสามเหลี่ยม สวมหมวกสีประจำมหาวิทยาลัย

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:11:7 ]

ความเห็นที่ 11

ใบสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:12:54 ]

ความเห็นที่ 12

ภาพบอกการติดสัญลักษณ์ต่างๆ บนชุดนักศึกษา

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:18:52 ]

ความเห็นที่ 13

บัตรประจำตัวนักเรียนเตรียมปริญญา ธรรมศาสตร์ และการเมือง

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:20:20 ]

ความเห็นที่ 14

ลายเซ็นต์บุคคลสำคัญต่างๆ ที่ได้มาเยือน ม.ธรรมศาสตร์

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:28:39 ]

ความเห็นที่ 15

ลายมือ “นายผี” อัศนี พลจันทร์ นักคิดนักเขียนคนสำคัญของไทย

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:34:50 ]

ความเห็นที่ 16

ภาพเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:42:41 ]

ความเห็นที่ 17

เหตุเกิดที่ ม.ธรรมศาสตร์ 20 สิงหาคม 2538

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:45:2 ]

ความเห็นที่ 18

วารสารของนักศึกษา พ.ศ.2523

โดย แอดมิน [ 6 กรกฎาคม 2021 : 13:47:32 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป