"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย "โรคข้อเข่าเสื่อม" ตำรับเบญจกูล

ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย
"โรคข้อเข่าเสื่อม" ตำรับเบญจกูล
🔺สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณจิตรลดา คงคำ โทร 061-414-5142


โดยคุณ : แอดมิน เมื่อ 23 มิถุนายน 2021 : 16:10:54  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป