"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนเมษายน2564

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนเมษายน2564

สามารถทำได้ในวัน

1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
2 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
8 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
10 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
11 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
15 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
16 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
18 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
19 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
20 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
22 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
23 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
25 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
26 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
27 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
29 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
30 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

3 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
5 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
6 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
7 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
9 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
12 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
13 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
14 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
17 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
21 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
24 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
28 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก : horoscope

โดยคุณ : โหรกุมภ์ลัค เมื่อ 19 มีนาคม 2021 : 15:2:50  

Member
191 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป