"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เอาของเข้าบ้านปี เดือนมีนาคม 2564

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เอาของเข้าบ้านปี 2564

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หรือฤกษ์เอาของเข้าบ้าน ปี 2564 เป็นฤกษ์สำคัญที่หากเริ่มต้นได้ดีแล้ว นับเป็นสิ่งที่สร้างความมงคลให้กับเจ้าบ้านและผู้อยู่อาศัย สำหรับ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หรือฤกษ์เอาของเข้าบ้าน ควรจะกระทำในวันใดบ้างจึงจะดี มาเช็ควันมงคลตามตารางนี้กันได้เลยค่ะ


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนมีค. 2564
สามารถทำได้ในวัน


1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
6 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
12 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
22 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
26 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
29 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน


ไม่สามารถทำได้ในวัน

2 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
3 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
4 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
5 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
7 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
8 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
9 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
10 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
13 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
15 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
16 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
17 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
18 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
23 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
24 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
27 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
28 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่


ขอบคุณ : horoscope

โดยคุณ : โหรกุมภ์ลัค เมื่อ 19 มีนาคม 2021 : 14:58:50  

Member
191 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป