"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ให้ด้วยใจไร้พรมแดน “ร่วมทำบุญ ลุ้นรางวัล กับ สลากกาชาดธรรมศาสตร์"

#ให้ด้วยใจไร้พรมแดน

“ร่วมทำบุญ ลุ้นรางวัล กับ สลากกาชาดธรรมศาสตร์

แจกใหญ่จัดเต็ม เชิญเพื่อนๆ ร่วมบุญ

กาชาดธรรมศาสตร์ปีนี้ รางวัลกว่า 2 ล้านบาท

ร่วมลุ้น รางวัลที่1 ทองคำแท่ง หนัก 15 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท

และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรายการ”


สั่งซื้อได้ ทาง # www.relations.tu.ac.th:8007/RedCrossTU/


ออกรางวัล วันที่ 22 ธันวาคม 2563


ติดตามการประกาศผลรางวัล www.relations.tu.ac.thโดยคุณ : ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2020 : 14:19:33  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป