"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โครงการเป็นทิศทางสำหรับทุกองค์กรในยุคนี้ ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้

ทำงานแบบโครงการเป็นทิศทางสำหรับทุกองค์กรในยุคนี้ ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ หลักสูตร Result-Based Management การจัดการโครงการอย่างมืออาชีพ กับ ดร.บ๊อบ สมสุณีย์ ดวงแข ผ่านระบบ Zoom เริ่มวันจันทร์ที่ 12 - 16 ตุลาคม 2563 นี้ ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท

🌐สมัครออนไลน์คลิกลิ้งค์
http://www.icehr.tu.ac.th/service-training/335
🌐อบรมใช้เวลาจํานวน 4 วัน วันละ 3 ชั่วโมง

📢ทุกหลักสูตรสามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานในรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING ได้

📍ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
website : www.icehr.tu.ac.th
Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40icehrtu
Tel : 02-6133820 -3โดยคุณ : ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 7 ตุลาคม 2020 : 15:4:41  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป