"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกาย โรคในผู้สูงอายุที่ลูกหลานไม่ควรมองข้าม

ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกาย โรคในผู้สูงอายุที่ลูกหลานไม่ควรมองข้ามผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพจึงทำให้มีโรคตามอายุที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด การดูแลผู้สูงอายุควรจะดูแลเรื่องอะไรบ้าง และมีโรคของผู้สูงอายุอะไรบ้างที่ลูกหลานจำเป็นต้องสังเกต เพื่อการดูแลรักษาได้ทันท่วงทีการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกหลานจะต้องเอาใส่ใจและหมั่นสังเกตทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพราะอายุมากขึ้นทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพ
ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิม รวมทั้งครอบครัวที่ต้องทำงานอาจทำให้ละเลยการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุหดหู่ เศร้า น้อยใจ
และส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้เช่นกัน หากในบ้านเรามีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล ลองมาเช็คกันว่ามีโรคหรืออาการอะไรบ้างที่ต้องรีบสังเกต
และเมื่อพบอาการต้องรีบตรวจรักษา

โรคและอาการที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ โรคผู้สูงอายุที่ต้องดูแล

โรคต้อกระจกตา
โรคข้อเข่าอักเสบ เข่าเสื่อม ปวดเข่า
โรคไต
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
โรคในช่องปาก เหงือกร่อน เหงือกอักเสบ
การสังเกตอาการของโรคที่มักเกิดในผู้สูงอายุ หลายโรคสามารถสังเกตและสอบถามผู้สูงอายุได้เองเบื้องต้น เช่น โรคต้อกระจกตา
อาจถามผู้สูงอายุว่ายังเห็นชัดเจนไหม หรือสังเกตว่ามีฝ้าขาวที่ตาผู้สูงหรือไม่ โรคข้อเข่าอักเสบอาจสอบถามว่าปวดหัวเข่าไหม เดิน ยืน
ขึ้นบันไดเจ็บหัวเข่าไหม

สำหรับบางโรคจะไม่สามารถสังเกตอาการได้ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เรามักจะทราบว่าผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเหล่านี้
ก็ต่อเมื่อเกิดอาการและต้องเข้าโรงพยาบาลแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันโรคเหล่านั้นคือ การตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อทราบโรค
และได้รับกาดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุสามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป เพราะเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อม การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
จึงควรเลือกจากปัญหาสุขภาพที่ผู้สูงอายุมักจะเป็นบ่อยๆ เช่น การตรวจตา การตรวจหัวใจ การตรวจเบาหวาน หรือการตรวจการทำงานของไต
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุจะได้รับการตรวจสุขภาพในรายการหรือโรคที่อาจมีความเสี่ยงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากการดูแลเรื่องสุขภาพและการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว การดูแลเรื่องจิตใจก็สำคัญ ควรมีเวลากับผู้สูงอายุให้มากขึ้น
ให้ความสำคัญหรือหากิจกรรมทำร่วมกันบ่อยๆ เช่น มีเวลาพูดคุยกันหลังกลับจากทำงานหรือก่อนเข้านอน ทำกิจกรรมร่วมกัน
หรือหาเวลาพาผู้สูงอายุไปเที่ยวเพื่อทำให้รู้สึกสดชื่น เพราะเมื่อผู้สูงอายุมีสภาพจิตที่ดีก็ส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นกัน

สนใจดูข้อมูลโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุคลิก.
http://www.bangpakok8.com/package/content/checkup

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2109-8111 ต่อ 2117, 2118โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 25 มิถุนายน 2020 : 10:2:26  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป