"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ควันบุหรี่มือสามคือ ฝุ่นละอองจิ๋ว
ควันบุหรี่มือสามคือ ฝุ่นละอองจิ๋ว thaihealth

ควันบุหรี่มือสามคือ ภัยร้ายของสารพิษที่เรามองไม่เห็นและแฝงอยู่รอบตัวโดยที่เราไม่รู้ เพราะมันคืออนุภาคละอองไอเคมีที่เป็นพิษจากควันบุหรี่ซึ่งตกค้างเกาะติดตามสิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่แม้ว่าบุหรี่จะดับไปแล้ว แต่เราจะรู้สึกถึงการมีอยู่ของมันได้จากกลิ่นที่อวลอยู่ในห้อง หรือกลิ่นที่ติดอยู่ตามสิ่งต่าง ๆ

ในควันบุหรี่มือสาม ประกอบไปด้วย ตะกั่วและสารไซยาไนด์ แต่สารนิโคติน และสารชนิดอื่น ๆ รวมถึงสารในควันบุหรี่มือสามเป็นสารพิษร้ายแรง ก่อมะเร็ง และโลหะหนักอย่างเช่น สารหนู นอกจากนี้ ควันบุหรี่มือสาม ยังเป็นฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ 2.5 PM ที่ถูกปล่อยออกมาปริมาณมาก จากการเผาไหม้บุหรี่และสามารถเข้าสู่ปอดได้ง่าย ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ดังนี้

1. โรคภูมิแพ้

2. โรคหัวใจ

3. หอบหืด

4. โรคปอด
โดยคุณ : ผีเสื้อสมุทร เมื่อ 24 มกราคม 2020 : 9:18:21  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป