"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วิจัยเผย!! เล่นโทรศัพท์มากเกินไป ทำให้มีกระดูกงอกเพิ่มบริเวณท้ายทอย
ปัจจุบันเราใช้เวลาเล่นมือถือและแท็บเล็ตมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดนักวิจัยพบว่ามีการเจริญเติบโตของกระดูกที่บริเวณท้ายทอย เรียกว่า ปุ่มนอกของท้ายทอย (External occipital protuberance) เป็นปุ่มกระดูกที่อยู่ใกล้กับตรงกลางของกระดูกท้ายทอย ซึ่งในกลุ่มที่อายุยังน้อยก็จะยิ่งพัฒนาได้เร็วขึ้นโดยการวิจัยชี้ว่าปุ่มกระดูกนี้จะพบได้ในผู้ที่อายุ 18 ถึง 30 ปี

นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ดร. David Shahar หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่า ‘ผมเป็นหมอมากว่า 20 ปีและที่ผ่านมาผมพบว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติบริเวณกะโหลกมากขึ้นเรื่อยๆ’

เล่นโทรศัพท์มากเกินไป

ซึ่งเหตุผลที่มีการเพิ่มขึ้นของกระดูกก็คือการที่วัยรุ่นมักใช้เวลาก้มหน้าเล่นมือถืออยู่ตลอดเวลา เล่นโทรศัพท์มากเกินไป จึงส่งผลทำให้กล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อระหว่างคอกับศีรษะนั้นทำงานหนักมาก ซึ่งโดยปกติศีรษะผู้ใหญ่มีน้ำหนักถึง 5 กิโลกรัมเลยทีเดียว ร่างกายจึงสร้างกระดูกชิ้นใหม่ขึ้นมาเพื่อเสริมและลดการทำงานของกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานมากเกินไป

จากการวิจัยพบว่าปีที่แล้วคนอังกฤษใช้เวลาเล่นมือถือ 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วคนเราจะหยิบโทรศัพท์มาเช็กทุกๆ 12 นาที อีกทั้งความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกยังเกิดจากท่านั่งใช้คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตที่ไม่ถูกต้อง จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับคอ บ่า และไหล่

ดร. Shahar กล่าวว่า ถึงแม้กระดูกที่งอกขึ้นมาใหม่จะไม่มีอันตรายต่อร่างกาย แต่ก็จะคงอยู่ตลอดไปไม่หายไปไหน

ที่มาจาก https://www.dailymail.co.uk/

โดยคุณ : ผีเสื้อสมุทร เมื่อ 15 มกราคม 2020 : 11:5:13  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป