"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"โรงเรียนผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7

เปิดแล้ว!! ตามคำเรียกร้อง

สำหรับ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7 ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**สำหรับท่านที่สนใจสมัครเข้าเรียน
**ตรวจสอบคุณสมบัติของตนให้พร้อม

แล้วมาพบกัน วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 นี้ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 02-613-3820-3, 089-944-8419 (คุณฝน)
website : www.icehr.tu.ac.th
Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40icehrtu

โดยคุณ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 8 ตุลาคม 2019 : 8:35:45  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป