"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถา 14 ตุลา ในวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
07.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ 14 รูป
08.30 น. พิธีกรรม 3 ศาสนา
09.00 น. ร่วมวางพวงมาลารำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
10.45 น. ปาฐกถา 14 ตุลา “นิติรัฐและนิติธรรม กับ ระบอบประชาธิปไตยไทย” รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

โดยคุณ : 14 October Foundation FOF เมื่อ 13 กันยายน 2019 : 13:27:34  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป