"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
14 ก.ย.62_กิจกรรม Hands on Trash!

Hands on Trash คือกิจกรรมภายใต้โครงการ USG Alumni Mentorship Series (AMS) ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มศิษย์เก่าทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้พวกเราจะพาไปเรียนรู้ที่วัดจากแดง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร ทั้งการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นผ้าจีวร และการทำปุ๋ยอินทรีย์

นอกจากนี้ คุณยังจะได้ลองทำ Shampoo Bar จากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่นอกจากจะช่วยลดการใช้พลาสติกแล้ว กระบวนการผลิตด้วยวิธี Cold Process ก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุระหว่าง 18-35 ปี
- มีความสนใจเรื่องการรีไซเคิลและผลิตภัณฑ์ไร้บรรจุภัณฑ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

**รับจำนวนจำกัด***

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 062-659-6291

ที่มา : https://m.facebook.com/Thai.IEA/photos/a.10151881614129463/10157437920214463/?type=3&source=57

โดยคุณ : International Exchange Alumni Thailand เมื่อ 6 กันยายน 2019 : 15:50:49  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป