"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
21 ก.ค.62_คืนสู่เหย้า คณะศิลปศาสตร์ มธ.

สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมรำลึกความสุขและความสนุกของชาวศิลปศาสตร์ในงานคืนสู่เหย้า
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวธาร โทร.02-696-5621

โดยคุณ : http://arts.tu.ac.th/ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2019 : 11:21:53  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป