"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
22 มิ.ย._85 ปี TU Running วิ่งการกุศล 2019

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องชาวธรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน 85 ปี TU Running วิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนเข้าศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด และศูนย์ความเป็นเลิศเท้าเบาหวาน ให้กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันครบรอบ 85 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมพบกับการวิ่งเพื่อประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562

โดยคุณ : ที่มา : Thammasat University เมื่อ 21 มิถุนายน 2019 : 11:57:8  

Member
109 ศิษย์เก่า และ 37 บุคคลทั่วไป