"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
25 พ.ค.62_Puey Talks #6

PUEY TALKS กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 6
กับการประสานพลังระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
ครั้งแรกกับการรวมตัวกันของผู้ประกอบการสังคม
จากวงการหลากหลาย และนักธุรกิจ
ที่จะมาทำให้เห็นความสำคัญของภาคธุรกิจ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
และขับเคลื่อนสังคมที่เป็นธรรม
ตามแนวคิดที่อาจารย์ป๋วยเชื่อและฝากไว้ว่า
เราต่างล้วนมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน
.
ร่วมรับฟังเรื่องราวของผู้ประกอบการทางสังคม
ในหนทางหลากหลายที่จะทำให้ได้เห็นแนวทางใหม่ๆ
ไม่ว่าจะทำอะไร รูปแบบไหน
ก็ล้วนมีส่วนช่วยสร้างสังคมที่ดีได้
.
จำหน่ายบัตรแล้ว ใบละ 500 บาท
รายได้จากการขายบัตรทั้งหมดจะนำไป
ร่วมสมทบทุนเพื่อสร้าง "สวนป๋วย"
PUEY Park for the People
สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้
บนพื้นที่ 100 ไร่ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

https://www.eventpop.me/e/5010?fbclid=IwAR0zvd2qjmAPMiqcMoYnU7Jbaju6MTf3ee2kDzYuBKzy2f9e1Jbjn3k4GB4

โดยคุณ : สวนป๋วย PUEY Park for the People เมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 : 20:20:15  

ความเห็นที่ 1

บัตรเข้าร่วมงานมีจำนวนจำกัดเพียง 300 ใบ ราคาใบละ 500 บาท

โดยรายได้จากการขายบัตรทั้งหมดจะถูกนำไปร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างสวนป๋วย PUEY Park for the People สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

#PUEYTalks6
#MyMarkonTheWorld
#ไว้ลายให้โลกเห็น
---

โดย Puey Talk [ 4 พฤษภาคม 2019 : 20:22:32 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป