"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
20เม.ย.62_มุทิตาคณาจารย์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ๗๐ ปีสิงห์แดง

ขอเชิญ “สิงห์แดง” ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกสาขาและทุกระดับปริญญาร่วมงาน

“มุทิตาคณาจารย์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ๗๐ ปี สิงห์แดง”
วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ศ.ทวี แรงขำ (ร.๑๐๓) เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

การแต่งกาย – สวมเสื้อเหลืองให้สะพรั่งทั่วทั้งงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อจัดอาหารรับรองให้พอเพียง
และร่วมลุ้นรับของที่ระลึกพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น!

ลิ้งค์ - ลงทะเบียนร่วมงาน https://bit.ly/2UwEKTD https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP5ZWeQcbxtxrscFvKbeKTja7rJDg486gAuUQvAb6NhkqHUg/viewform

โดยคุณ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 19 เมษายน 2019 : 9:10:25  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป