"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อย่าลืม! ยื่นภาษี ปี 61

อย่าลืม! ยื่นภาษี ปี 61

ใครยังไม่ได้ไปยื่นภาษีก็รีบไปยื่นกันนะครับ เดี๋ยวไม่ทัน
ดูรายละเอียดข้อมูลค่าปรับกรณียื่นภาษีเมื่อพ้นกำหนดเวลา ได้ที่ >>
http://www.rd.go.th/publish/37392.0.html

อย่าหลงเชื่อมุกของมิจฉาชีพพวกนี้นะครับ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.1213.or.th/th/Article/KCL78MM25600213.pdf

#รู้ไว้ไม่ถูกหลอก #ภัยการเงิน
#แบ่งออมก่อนใช้ #จัดสรรเงิน #Budgeting

โดยคุณ : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ 28 มีนาคม 2019 : 10:11:59  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป