"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
30 มี.ค.62_"สยามกาลผันเปลี่ยน : การเมือง ศาสนา ปัญญาชน"

ขอเชิญร่วมงานวันเกิด ๘๖ ปี ส. ศิวรักษ์
วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม นี้ ตั้งแต่ ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
-----------------------------------------
ตอนบ่ายเป็นงานเสวนาในหัวข้อ
"สยามกาลผันเปลี่ยน"
โดย อ.ไชยันต์ รัชชกูล และ
พี่นริศ จรัสจรรยาวงศ์
โดยมี เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี ดำเนินรายการ
(อ.ลลิตา ติดภารกิจ มาไม่ได้แล้ว)

ปิดท้ายด้วยปัจฉิมกถาจากเจ้าของวันเกิด

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217237371459327&set=pcb.10217237394179895&type=3&theater

โดยคุณ : Kasidit Ananthanathorn เมื่อ 28 มีนาคม 2019 : 10:0:53  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป