"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 1 ปี 2562

เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรม Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา

โดยคุณ : กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 8 มีนาคม 2019 : 12:57:59  

ความเห็นที่ 1
กรอกใบสมัคร การปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ ในวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 1 ปี 2562

ใบสมัคร : https://bit.ly/2HLgU2M

ส่งใบสมัคร และสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ทางอีเมล์ ที่ tu-relations@tu.ac.th

โดย โอนเงินเข้าบัญชี ค่าอาหาร 1,200 บาท
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมธรรมศาสตร์สัมพันธ์”
เลขที่บัญชี 155 – 2 – 08397 – 2 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขา มธ. ท่าพระจันทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร.0-2613-3778

โดย สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. [ 21 มีนาคม 2019 : 14:57:40 ]

Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป