"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
27 มี.ค.62_หนังสือ 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พร้อมรับหนังสือ 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นที่ระลึก
หนังสือหนากว่า 600 หน้า

โดยคุณ : เศรษฐสาร เมื่อ 8 มีนาคม 2019 : 9:39:58  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป