"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
9 มี.ค.62_กิจกรรม Book Talk ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ร่วมรำลึกคุณูปการ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการ ธปท. และ คนดีประเทศไทย ในวาระวันคล้ายวันเกิด
พบกับกิจกรรม Book Talk หนังสือ “ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน” โดย ปกป้อง จันวิทย์ และ ธร ปีติดล

วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 14.00-15.30 น.
ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 2

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://bit.ly/2Xq6DPa

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย โทร. 0 2356 7766 กด 3

โดยคุณ : ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ 5 มีนาคม 2019 : 13:23:9  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป