"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
22 ก.พ.62_‎อบรมฟรีเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ"

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม #อบรมฟรี โครงการความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายแก่ประชาชน เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ" บรรยายโดย : อาจารย์อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ

📣อบรมวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์

📣ท่านใดสนใจทางเราให้สิทธิ์กับผู้ที่โทรศัพท์จองเท่านั้น
02 613 3820 - 1

โดยคุณ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2019 : 15:10:44  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป