"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 3

ใครมีหนังสืออยากบริจาคเพื่อร่วมกิจกรรม สามารถนำมาใส่กล่องรับบริจาคที่ห้องสมุดทุกสาขากันได้แล้ววันนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2562 (เฉพาะท่าพระจันทร์ และรังสิต)
.
เพื่อมาแลกเปลี่ยน แบ่งปันกันในงาน Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 3
.
สำหรับหนังสือที่รับบริจาค ได้แก่
- หนังสือวิชาการ เช่น ตำราเรียน เป็นต้น
- หนังสืออ่านนอกเวลา หรือหนังสือบันเทิงคดีต่างๆ เช่น นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น เป็นต้น
- นิตยสาร วารสาร

***หนังสือที่รับบริจาคจะต้องไม่ชำรุด ฉีกขาด หรือมีเนื้อหาลามกอนาจาร ผิดศีลธรรมอันดี

#UbiquitousULearnWeShare
#TULIB
---------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th


******************

โครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย"
ก็จะไปร่วมออกบูทในงาน
Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 3

แล้วพบกันนะครับ

โดยคุณ : www.library.tu.ac.th เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 : 15:2:53  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป