"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
15 ก.พ.62_เชิญอบรม “อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย ครั้งที่ 1”

ขอเชิญอาจารย์ระดับมัธยมปลายและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานอบรม “อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย ครั้งที่ 1”

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ขอเชิญอาจารย์ระดับมัธยมปลายและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเชิงปฏิบัติการ “อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย ครั้งที่ 1” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงได้เรียนรู้อินเดียในมุมมองใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

โครงการนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้อง PBIC 210 – 211 อาคารธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
>>กำหนดการ<< http://www.pbic.tu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/shcedule.jpg

>>โครงการแนบ<< http://www.pbic.tu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/2.%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A-Final.pdf

สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ณ ห้อง PBIC 210 – 211 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 613 3720

ที่มา : http://www.pbic.tu.ac.th/

โดยคุณ : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2019 : 15:8:2  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป