"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขึ้นเครื่องบินแล้วหูอื้อ ทำอย่างไรดี

หากอาการหูอื้อไม่ดีขึ้นแม้จะผ่านไปหลายวันแล้วควรปรึกษาแพทย์เพราะอาจมีน้ำในหูชั้นกลาง

โดยคุณ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ 24 มกราคม 2019 : 15:55:29  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป