"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
23 ม.ค._เชิญฟังการบรรยายพิเศษ PBIC Lecture series ครั้งที่ 1/2019

Invitation for PBIC lecture series 1/2019 “Agri-Entrepreneurship Opportunities and ICT in Agriculture”

เชิญท่านที่สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ PBIC Lecture series ครั้งที่ 1/2019 เรื่อง Agri-Entrepreneurship Opportunities and ICT in Agriculture โดย Dr.Chidanand Patil จากมหาวิทยาลัย Central University of Punjab อินเดีย วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องบรรยาย PBIC 205 (ชั้น 2 อาคารโรงอาหารกลาง) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Dr.Patil เป็น 1 ใน 6 นักวิจัยแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือของ NRCT-ICSSR (วช ไทยและอินเดีย) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครราวกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศอินเดีย ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับเป็นเจ้าภาพให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเหล่านี้ มาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยในฐานะ visiting scholars โดยที่แต่ละท่านมาทำวิจัย และเสนอผลงานในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ

Registration Now >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_2ZGXdXIG_j6zuFT1TsdYm6Oom-rTRmIXBtiv1Hk4F6QYxw/viewform?fbzx=-7252327174621818360

Date : 23rd January 2019
Room PBIC : 205
Time : 1.00 – 3.00 pm

Open for all students, researchers and faculties

ที่มา : http://www.pbic.tu.ac.th/

โดยคุณ : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เมื่อ 22 มกราคม 2019 : 14:26:21  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป