"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หนังสือ “ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา”

หนังสือ “ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา” ราคาเล่มละ 120 บาท
“14 ตุลา ธรรมาธิปไตย” ว.วชิรเมธี
“ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
“มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง” ศ.ธีรยุทธ บุญมี
สนใจสั่งซื้อ...
สนง.มูลนิธิ 14 ตุลา โทร. 02-622-1014-5 โทรสาร 02-622-1016 อีเมล oct14_f@hotmail.com

โดยคุณ : www.14tula.com เมื่อ 16 มกราคม 2019 : 14:0:34  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป