"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกวดเรียงความ "ต้องเจ็บอีกเท่าไหร่...ถึงจะได้เป็นบัณฑิต"

ส่งผลงานได้จนถึง 7 มกราคม 2562
รายละเอียดโครงการ : https://goo.gl/wioGuD
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2564-4440 ต่อ 1282

โดยคุณ : ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อ 17 ธันวาคม 2018 : 13:9:24  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป