"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ไขความเข้าใจผิดของ "เอชไอวี" กับ "เอดส์"

ที่มา : www.chulalongkornhospital.go.th

โดยคุณ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ 14 ธันวาคม 2018 : 11:51:20  

ความเห็นที่ 1

สถานการณ์เอดส์ประเทศไทยกับงานที่ต้องเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยั้ง 16-01-61
รายการหนี้แผ่นดิน > https://youtu.be/OnASJtmE4Qk

โดย ที่มา : ดร.พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ [ 14 มกราคม 2019 : 9:51:13 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป