"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วันธรรมศาสตร์'61 นครปฐม

กำหนดจัดงานวันธรรมศาสตร์นครปฐม วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวลนครปฐม

โดยคุณ : ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นครปฐม เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2018 : 17:18:13  

ความเห็นที่ 1

วันธรรมศาสตร์''61 นครปฐม

โดย ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นครปฐม [ 29 พฤศจิกายน 2018 : 17:19:26 ]

ความเห็นที่ 2

วันธรรมศาสตร์''''61 นครปฐม

โดย ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นครปฐม [ 29 พฤศจิกายน 2018 : 17:20:21 ]

ความเห็นที่ 3

วันธรรมศาสตร์''''''''61 นครปฐม

โดย ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นครปฐม [ 29 พฤศจิกายน 2018 : 17:21:29 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป