"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย.61

ใครมีฝีมือด้านการถ่ายภาพฟังทางนี้ 📸

หอสมุดฯ ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ "Library In My Mind 2" เพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 42,000 บาท

เพียงถ่ายทอดมุมโปรด มุมประทับใจและสวยงาม ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำดีๆ ของคุณกับห้องสมุดสาขาทั้ง 10 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ฯ มาเป็นภาพถ่าย และส่งมาร่วมประกวดชิงรางวัล 14 รางวัลกับเรา

เริ่มส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ใบสมัคร >> https://bit.ly/2OJCqsQ

***หมายเหตุ: นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้ส่งเข้าประกวดจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยโทร. 02-613-3506 (วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.)

ที่มา : https://www.facebook.com/100107346702609/photos/a.110965755616768/1938361559543836/?type=3&theater

โดยคุณ : Thammasat University Library เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2018 : 10:3:2  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป