"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
28 พ.ย._งานเสวนา"หลากมิติ สิ่งแวดล้อม ในสังคมไทย"

📢📢ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน📢📢
โครงการเสวนาจุดประกายวิจัยครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "หลากมิติสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย"

มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม กฏหมาย และวรรณกรรม กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน

(เข้าฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

โดยคุณ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มธ. เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2018 : 9:50:8  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป