"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
26 พ.ย._งานเสวนา "การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ"

พบกับงานเสวนา "ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต : วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" เปิดประเด็นให้กับการสร้างนโยบายในการเลือกตั้ง

เริ่มเปิดประเด็นกับหัวข้อแรก "การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ" ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

#Thammasat #ThammasatResolutionTalk

โดยคุณ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2018 : 9:28:12  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป