"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
25 พ.ย._baanTU Lampang Trip

หนาวนี้ฮักใครไม่รู้ แต่ที่รู้ baanTU Lampang จะพาน้องๆไป "ฮักน้ำจาง" เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และการทำเกษตรอินทรีย์ ท่ามกลางบรรยากาศของทุ่งนา สายน้ำ และลมหนาว ณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. สมัครได้เลย http://www.psm.tu.ac.th/lptrip2 เนื่องจากรับจำนวนจำกัด หากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากจะมีการคัดเลือก และติดต่อกลับไปนะคะ #EverythingStartHere

ที่มา : https://page.line.me/baantulp/timeline/_OwAHBwUDAg8MAAEOAAACBAQDBAw#text

โดยคุณ : หอพักมธ.ศูนย์ลำปาง เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2018 : 9:25:19  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป