"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
23 พ.ย.-1 ธ.ค._งานกาชาด“กัลปพฤกษ์ธรรมศาสตร์”

มาเที่ยวงานกาชาดกัน! พบกับร้านธรรมศาสตร์กาชาด ตลอด 9 วัน 9 คืน จัดเต็มของรางวัลมากมาย “กัลปพฤกษ์ธรรมศาสตร์” โดยเราได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจับสลาก เพื่อลดการใช้กระดาษด้วย

แล้วพบกันวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4
#Thammasat #กาชาดธรรมศาสตร์61

โดยคุณ : Thammasat University Official เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2018 : 9:18:54  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป